Łowisko Wędkarskie DzikiKarp

Regulamin Łowiska

 

 1. Osoby, które pragną przebywać na łowisku, zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem łowiska dostępnym na stronie www.dzikikarp.pl lub wywieszonym w gablocie. Rozpoczęcie korzystania z łowiska rozumiany jest jako akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 2. Łowisko czynne jest w godzinach 07:00-20:00 pn-pt (kwiecień-sierpień), 06:00-20:00 sb-nd (kwiecień-sierpień), 07:00-19:00 pn-pt (wrzesień) 06:00-19:00 sb-nd(wrzesień), 07:00-18:00 (październik).

 3. Od każdej osoby pobierana jest opłata wstępu zgodna z cennikiem łowiska w tym także od osób towarzyszących. Dzieci do lat 14 gratis. Opłatę należy uiścić u właścicieli, w tym celu należy udać się przez bramę i kierować się prosto do domu naprzeciwko. Opłata początkowa nie podlega zwrotowi.

 4. Wędkarz po uiszczeniu opłaty początkowej ma możliwość korzystania z dwóch wędek. Każda dodatkowa wędka to koszt zgodny z cennikiem łowiska.

 5. Zabrania się wchodzenia na teren łowiska bez uiszczenia opłaty początkowej. Wyjątkiem są wczesne godziny poranne, podczas których brama wjazdowa jest jeszcze zamknięta.

 6. Zabrania się wizyt osób trzecich, które bez uiszczenia opłaty, chcą wejść „na chwilę” na teren łowiska. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, klient korzystający z łowiska powinien udać się na teren parkingu, gdzie dozwolona jest wizyta osób postronnych.

 7. Na terenie łowiska osoby niepełnoletnie muszą przebywać w towarzystwie dorosłych opiekunów. Właściciele łowiska nie odpowiadają za wszelkie sytuacje losowe.

 8. Dozwolone jest wpuszczanie złowionych ryb. Przyjmuje się zasadę, że wpuszczamy ryby do tego samego stawu, z którego złowiliśmy rybę.

 9. Zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach jeśli nie mamy zamiaru ich kupić. Przetrzymywanie ryb na trawie lub we wiadrach jest także zabronione.

 10. Ze złowionymi rybami obchodzimy się bardzo delikatnie, w szczególności zalecamy używanie narzędzi do odhaczania ryb.

 11. Robienie zdjęć ze złowionymi okazami jest dozwolone, jednakże należy je robić ostrożnie z jak najniższej pozycji nad ziemią. Zabrania się robienia zdjęć na stojąco gdyż bardzo często takie ryby upadają na ziemię.

 12. Wymogiem łowienia na łowisku jest posiadanie przez wędkarza podbieraka. Jeśli chwilowo nie dysponujemy takowym, można go wypożyczyć u właścicieli.

 13. Każda ryba złowiona na terenie łowiska jest własnością gospodarzy. Istnieje możliwość kupienia złowionych ryb po cenniku łowiska. Zabrania się zabierania ryb bez ich zakupu.

 14. Od 2022 roku, łowisko DzikiKarp wprowadza limity wagowe w sprzedaży poniższych gatunków ryb:

  1. Karp od 4kg,

  2. Amur od 4kg.
   Jeśli podany gatunek osiągnie powyższy limit, traktuje się go jako pod ochroną i nie podlega on już sprzedaży. Należy go bezzwłocznie wypuścić do wody. W tym przypadku szczególnie zabrania się przetrzymywania takich okazów w siatkach.

 15. Złowiony narybek podlega zgłoszeniu do właścicieli jeśli chce się go wykorzystać do łowienia na drapieżnika.

 16. Po zakończeniu łowienia, jeśli wędkarz pragnie kupić ryby, udaje się do właściciela. W tym celu należy udać się na podwórko łowiska i zadzwonić po obsługę do domu (wejście przez bramę).

 17. Ryby, które przeznaczone są do sprzedaży muszą być żywe. Zabrania się wcześniejszego uśmiercania ryb.

 18. Zabrania się patroszenia złowionych ryb na terenie łowiska.

 19. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, ryby przeznaczone w celach konsumpcyjnych są uśmiercane przez właścicieli bezzwłocznie po zważeniu, w specjalnie do tego przeznaczonym punkcie budynku gospodarczego. Jeśli zakupiona ryba ma być przeznaczona jako materiał zarybieniowy do innego akwenu, klient musi posiadać odpowiedni pojemnik z wodą, aby ryba mogła w naturalnej pozycji przeżyć transport. Bez posiadania takiego pojemnika ryba nie zostanie wydana jako żywa.

 20. Wszelkiego rodzaju śmieci proszę umieszczać w dostępnych na łowisku punktach z pojemnikami. Obowiązuje zasada segregowania odpadów. Do niebieskiego worka wrzucamy - papier, do żółtego - plastik, a do zielonego - szkło. Węgiel drzewny proszę wrzucać do specjalnego metalowego kosza.

 21. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania łowiska w tym wrzucania do wody wszelkiego rodzaju odpadów (popiołu po grillu, papierosów, śmieci).

 22. Każdy klient po zakończymy łowieniu zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

 23. Zabrania się rozpalania ognisk oraz niszczenia pobliskich drzew.

 24. Dozwolone jest rozpalanie grilla na terenie łowiska.

 25. Potrzeby fizjologiczne można załatwiać jedynie w dostępnej na terenie toalecie.

 26. Wszelkie próby wandalizmu, lub kradzieży będą niezwłocznie zgłaszane na policję. Teren łowiska jest monitowany całodobowo. W razie wystąpienia takiego przypadku będzie istniała możliwość przedstawienia stosownego dowodu.

 27. Zastrzegamy sobie prawo do nagrywania materiałów, na których będzie widać pojazdy i ich właścicieli wraz z numerami rejestracyjnymi, które przebywają na terenie łowiska.

 28. Właściciele łowiska nie udostępniają materiałów z monitoringu innym osobom jak tylko odpowiednim organom, które są do tego uprawnione.

 29. Wstęp z psami jest możliwy, ale jedynie za zgodą właścicieli. Psy powinny być małe i na smyczy. Zabrania się puszczania psów luzem.

 30. Spożywanie posiłków i napoi w tym alkoholowych jest dozwolone. Istnieje także możliwość zakupienia napoi bezalkoholowych u właścicieli łowiska.

 31. Osoby w stanie nietrzeźwym, które zachowują się niekulturalnie oraz w sposób nieodpowiedni, będą wypraszani z łowiska bez zwrotu poniesionych kosztów.

 32. Właściciele łowiska zastrzegają sobie prawo do odmówienia zgody na wejście na teren łowiska bez podania przyczyny.

 33. Możliwe jest łowienie na wszystkie metody w tym na spinning i „na żywca”.

 34. Do dyspozycji klientów są wszystkie trzy stawy znajdujące się na terenie.

 35. Parkowanie aut dozwolone jest jedynie na terenie parkingu, który znajduje się przed stawami. W przypadku braku miejsc, należy udać się do właścicieli łowiska.

 36. Na terenie łowiska obowiązuje kultura osobista. Prośba o optymalne wykorzystanie lustra wody, aby każdy klient miał możliwość zarzucenia swoich wędek.

 37. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz pływania.

 38. W związku z pandemią Koronawirusa, zalecamy stosowanie się do wszelkich wytycznych Rządu RP, w tym zachowanie odstępów i używanie maseczek.

 39. W kwestiach nieustalonych w tym regulaminie, decyzję podejmuje właściciel łowiska.

 40. Właściciele łowiska zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Łowisko Wędkarskie DzikiKarp